Sep 19, 2019   6:41 a.m. Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Príprava semisyntetických derivátov manooligoscharidov
Title of topic in English: Preparation of semi-synthetic mannooligosaccharide derivatives
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: Ing. Pavol Farkaš, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Organic Chemistry - IOCP FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Pavol Farkaš, PhD.
External educational institution: Institute of Chemistry of the Slovak Academy of Sciences
Annotation: Povrch všetkých buniek je dekorovaný rôznymi molekulami, z ktorých najväčší význam majú proteíny a sacharidy. Mnohé sacharidové imunogénne epitopy sú zložené z manooligosacharidov rôznej štruktúry, napr. u kvasiniek Candida, parazitov Plasmodium, vírusov HIV a pod. Prípravou ich derivátov s reaktívnymi funkčnými skupinami, alebo s fluorescenčnými farbčkami získame knižnicu zaujímavých látok na testovanie ich biologickej aktivity. Tieto látky nájdu uplatnenie v sledovaní ich aktivity in vitro, in vivo, pri príprave biočipov ale aj ako východiskové molekuly na syntézu moderných glykokonjugovaných vakcín.
Annotation in English: The surface of all cells is decorated with various molecules, of which proteins and carbohydrates are the most important. Many carbohydrate immunogenic epitopes are composed of various mannooligosaccharides, e.g. Candida yeasts, Plasmodium parasites, HIV viruses. Their derivatives with reactive functional groups or fluorescence dyes can be of great interest because we can test their biological activity. These compounds can be useful in vitro and in vivo testing, in bio-chips preparation as well for the synthesis of glycoconjugates as potential vaccines.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-ORGCHxA Organic Chemistry-- not entered -- -- not entered --