18. 8. 2019  8:50 Elena, Helena
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Príprava semisyntetických derivátov manooligoscharidov
Názov témy anglicky: Preparation of semi-synthetic mannooligosaccharide derivatives
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: Ing. Pavol Farkaš, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie organickej chémie - ÚOCHKP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Pavol Farkaš, PhD.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Chemický ústav Slovenskej akadémie vied
Anotácia: Povrch všetkých buniek je dekorovaný rôznymi molekulami, z ktorých najväčší význam majú proteíny a sacharidy. Mnohé sacharidové imunogénne epitopy sú zložené z manooligosacharidov rôznej štruktúry, napr. u kvasiniek Candida, parazitov Plasmodium, vírusov HIV a pod. Prípravou ich derivátov s reaktívnymi funkčnými skupinami, alebo s fluorescenčnými farbčkami získame knižnicu zaujímavých látok na testovanie ich biologickej aktivity. Tieto látky nájdu uplatnenie v sledovaní ich aktivity in vitro, in vivo, pri príprave biočipov ale aj ako východiskové molekuly na syntézu moderných glykokonjugovaných vakcín.
Anotácia anglicky: The surface of all cells is decorated with various molecules, of which proteins and carbohydrates are the most important. Many carbohydrate immunogenic epitopes are composed of various mannooligosaccharides, e.g. Candida yeasts, Plasmodium parasites, HIV viruses. Their derivatives with reactive functional groups or fluorescence dyes can be of great interest because we can test their biological activity. These compounds can be useful in vitro and in vivo testing, in bio-chips preparation as well for the synthesis of glycoconjugates as potential vaccines.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-ORGCHxA organická chémia-- nezadané -- -- nezadané --