19. 10. 2019  14:28 Kristián
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Štúdium polysacharidov Candida albicans vo vzťahu k morfológii
Názov témy anglicky: Study of Candida albicans polysaccharides in different morphology states
Stav témy: schválené (prof. Ing. Albert Breier, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: Ing. Pavol Farkaš, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Pavol Farkaš, PhD.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Chemický ústav Slovenskej akadémie vied
Anotácia: C. albicans je oportunistický kvasinkový patogén. Manán bunkovej steny je dôležitým antigénnym faktorom v interakcii kvasinky s hostiteľom. Schopnosť C. albicans prejsť z kvasinkovej na hýfovú formu je významná z hľadiska rozvoja infekcie. Hýfová forma pozmenené antigénne vlastnosti v porovnaní s kvasinkovou formou. Napriek tomu, že bolo identifikovaných množstvo antigénnych molekúl oboch foriem tejto kvasinky, chýba ich komplexný obraz.
Anotácia anglicky: C. albicans is an opportunistic pathogenic yeast. Candida cell wall mannan plays an important role in the fungus-host cell interaction and in its virulence. The ability to switch from yeast to hypha form is crucial in the development of C. albicans infections. The hyphal form has different or altered antigenic properties compared to yeast form. Although there are several immunogenic molecules identified from the yeast and the hyphal forms to date, the whole picture is missing.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-BICHxA biochémia