22. 8. 2019  6:59 Tichomír
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Modifikácia povrchových a štrukturálnych vlastností papierov na balenie potravín
Názov témy anglicky: Surface and structural properties modification and stability of food packaging papers
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Štefan Šutý, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Štefan Šutý, PhD.
Anotácia: Budeme skúmať vplyv aditív, mechanickej úpravy vlákien a glejenia na vlastnosti papierov. Ďalej sa bude skúmať stálosť a trvanlivosť papierov pre potravinárske účely.
Anotácia anglicky: The aim of the thesis is to examine the influence of additives, mechanical treatment of fibers and sizing on the properties of papers. Further, the stability and durability of the food packaging papers will be examined.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-TPOLMI technológia polymérnych materiálov-- nezadané -- -- nezadané --