Jul 20, 2019   10:07 a.m. Iľja
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Optimalizácia nástroja na zúženie rúr tlmiča
Title of topic in English: Optimalization of tool on tube reduction for damper
State of topic: approved (doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Production Technologies - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Summary: Niektoré typy vonkajších rúr tlmičov sú podrobené zužovaniu koncov za účelom zmeny priemeru. Bežne sa zužovanie realizuje použitím formovacieho oleja ktorý sa musí následne odstrániť. Odstránením nutnosti použitia veľkého množstva formovacieho oleja a potreby čistenia po formovaní vy sa zvýšila produktivita výroby. Cieľom práce bude nahradenie zužovania pomocou formovacieho oleja iným procesom zužovania. Body: 1. Analýza procesu zužovania rúr (určenie mechanického zaťaženia nástroja a vplyvu kvality povrchu na proces zužovania. 2. Analýza možných materiálov, tepelného spracovania a povlakovania na výrobu nástroja na minimalizáciu potreby mazania. 3. Návrh vhodnej kombinácie materiálu a úpravy nástroja. 4. Testovanie nástroja z navrhnutého materiálu v prevádzke a vyhodnotenie výsledkov. Téma riešená vo firme ZF Slovakia Trnava ktorá zabezpečí výrobu prípravku a vykonanie testu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-PPT Computer-Aided Production Technologies-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.