23. 9. 2019  9:11 Zdenka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Štúdium hybridných materiálov na báze polymérov a ílových minerálov metódami teoretickej chémie.
Názov témy anglicky: Study of hybrid materials based on polymer and clay minerals by theoretical computational methods
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: Ing. Eva Scholtzová, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Eva Scholtzová, CSc.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Anotácia: Využitím teoretických výpočtových metód sa získajú nové informácie o usporiadaní interkalovaných molekúl/katiónov, stabilite, ako aj o vibračných spektrách hybridných materiálov na báze polymérov a ílových minerálov.
Anotácia anglicky: A new information about an arrangement of intercalated molecules/cations, stability also vibrational spectra of the hybrid materials based on polymer and clay minerals will be obtained by theoretical computational methods.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-ATEM anorganické technológie a materiály-- nezadané -- -- nezadané --
D-ATEMxA anorganické technológie a materiály-- nezadané -- -- nezadané --