Oct 19, 2019   11:42 a.m. Kristián
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Vplyv inhibítorov korózie na kvalitu reštaurovaných železných artefaktov
Title of topic in English: Effect of corrosion inhibitors on quality of restored iron artefacts
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Inorganic Technology - IICTM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD.
Annotation: Problémom historických artefaktov na báze železa je silná vrstva hrdze, obsahujúca množstvo viazaných solí. Tieto soli zostávajú vo vrstve a vytvárajú na povrchu artefaktu belavé škvrny, ktoré znehodnocujú vzhľad historického artefaktu. Témou práce je stabilizácia povrchových vrstiev s testovaním viacerých typov inhibítorov. Materiál sa charakterizuje dostupnými metódami (SEM, XRD, EDX, IR) a následne sa bude sledovať inhibičná účinnosť použitých inhibítorov. Inhibičná účinnosť sa určí na základe gravimetrických a elektrochemických meraní. Práca sa realizuje v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV v Nitre.
Annotation in English: Strong layer of rust presents the problem of historical iron artefacts. The rust contains great amount of salts which stay in the rust layer and promote the formation of the white spots degrading the appearance of the historical artefact. The work is aimed on the surface layer stabilization testing different types of the inhibitors during cleaning process. The inhibition activity of the applied inhibitors is determined gravimetrically and by potentiodynamic polarization. The artefacts are characterised using SEM, EDX, XRD and IR methods. The project is realised with co-operation of Archaeological Institute of SAS Nitra.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-ATEM Inorganic Technologies and Materials
D-ATEMxA Inorganic Technologies and Materials