14. 10. 2019  18:10 Boris
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Vplyv inhibítorov korózie na kvalitu reštaurovaných železných artefaktov
Názov témy anglicky: Effect of corrosion inhibitors on quality of restored iron artefacts
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie anorganickej technológie - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD.
Anotácia: Problémom historických artefaktov na báze železa je silná vrstva hrdze, obsahujúca množstvo viazaných solí. Tieto soli zostávajú vo vrstve a vytvárajú na povrchu artefaktu belavé škvrny, ktoré znehodnocujú vzhľad historického artefaktu. Témou práce je stabilizácia povrchových vrstiev s testovaním viacerých typov inhibítorov. Materiál sa charakterizuje dostupnými metódami (SEM, XRD, EDX, IR) a následne sa bude sledovať inhibičná účinnosť použitých inhibítorov. Inhibičná účinnosť sa určí na základe gravimetrických a elektrochemických meraní. Práca sa realizuje v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV v Nitre.
Anotácia anglicky: Strong layer of rust presents the problem of historical iron artefacts. The rust contains great amount of salts which stay in the rust layer and promote the formation of the white spots degrading the appearance of the historical artefact. The work is aimed on the surface layer stabilization testing different types of the inhibitors during cleaning process. The inhibition activity of the applied inhibitors is determined gravimetrically and by potentiodynamic polarization. The artefacts are characterised using SEM, EDX, XRD and IR methods. The project is realised with co-operation of Archaeological Institute of SAS Nitra.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-ATEM anorganické technológie a materiály
D-ATEMxA anorganické technológie a materiály