17. 11. 2019  1:59 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Vplyv chemického zloženia hraníc zŕn v nitridovej keramike na jej mechanické vlastnosti
Název tématu anglicky: Influence of grain boundary chemical composition of nitride ceramics on the mechanical properties
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
Externí vzdělávací instituce: Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Anotace: Cieľom práce bude experimentálne overiť predpoklady vyplývajúce zo simulačných experimentov, že rôzny obsah prídavkov prvkov vzácnych zemín v nitridovej keramike má za následok významné odlišné mechanické vlastnosti.
Anotace anglicky: Experimental verification of the assumption that different content of rare earth oxides results in different mechanical behaviour of nitride ceramics will be aim of the thesis.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-ATEM anorganická technológia a materiály