1. 10. 2020  10:43 Arnold
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Vplyv chemického zloženia hraníc zŕn v nitridovej keramike na jej mechanické vlastnosti
Název tématu anglicky: Influence of grain boundary chemical composition of nitride ceramics on the mechanical properties
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště:
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)
Max. počet studentů:
--
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:
Externí vzdělávací instituce:
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Anotace:
Cieľom práce bude experimentálne overiť predpoklady vyplývajúce zo simulačných experimentov, že rôzny obsah prídavkov prvkov vzácnych zemín v nitridovej keramike má za následok významné odlišné mechanické vlastnosti.
Anotace anglicky: Experimental verification of the assumption that different content of rare earth oxides results in different mechanical behaviour of nitride ceramics will be aim of the thesis.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-ATEM anorganická technológia a materiály