20. 1. 2020  2:40 Dalibor
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Vplyv chemického zloženia hraníc zŕn v nitridovej keramike na jej mechanické vlastnosti
Názov témy anglicky: Influence of grain boundary chemical composition of nitride ceramics on the mechanical properties
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Anotácia: Cieľom práce bude experimentálne overiť predpoklady vyplývajúce zo simulačných experimentov, že rôzny obsah prídavkov prvkov vzácnych zemín v nitridovej keramike má za následok významné odlišné mechanické vlastnosti.
Anotácia anglicky: Experimental verification of the assumption that different content of rare earth oxides results in different mechanical behaviour of nitride ceramics will be aim of the thesis.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-ATEM anorganické technológie a materiály