23. 9. 2019  15:42 Zdenka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: PLC systémy pre Industry 4.0
Názov témy anglicky: PLC systems for Industry 4.0
Stav témy: schválené (prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Peter Drahoš, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Peter Drahoš, PhD.
Abstrakt: DP1-DP2: Cieľom práce je naštudovať a podľa technických podmienok prakticky overiť vlastnosti moderných PLC vrátane ich interoperability v rámci konceptu Industry 4.0 1. Spracovať prehľad PLC systémov aspoň od troch významných výrobcov. 2. Navrhnúť a realizovať ovládanie a riadenie modelovej výrobnej linky. 3. Naštudovať PLC systémy, ktoré majú funkcionalitu OPC UA a overiť komunikáciu Controller to Controller. 4. Navrhnúť riadenie modelu flexibilnej výrobnej linky s demonštráciou zmeny výrobného programu. Rezervované pre študenta: Bc. Michal KostrejObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Omezení dle studia
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-AME aplikovaná mechatronika a elektromobilita

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.