24. 10. 2019  6:33 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh ambasády (zastupiteľského úradu) Českej republiky v Addis Abebe, Etiópia
Názov témy anglicky: Embassy of the Czech Republic in Addis Ababa, Ethiopia
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. arch. Pavel Paňák
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Dekanát - FA
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. arch. Pavel Paňák
Abstrakt: Zámerom diplomovej práce je architektonická štúdia riešenia komplexného diela veľvyslanectva v Addis Abebe v Etiópii na základe medzinárodnej súťaže. Zastupiteľský úrad ako reprezentant krajiny je vizitkou a prezentáciou vyspelosti, kultúrnej úrovne ako aj tradície českej architektúry. Areál VČR by mal svojou formou a svojím obsahom vyjadrovať zodpovedajúcu mieru štátnej reprezentácie, reflektovať genia loci (prostredie a podmienky miesta) a to všetko pri súčasnom naplnení požiadavky na funkčnosť a účelovosť. Predpokladom architektonického riešenia je jeho výrazová nadčasovosť, vysoká kvalita prevedenia, racionálna dispozícia a výber a použitie materiálov pri súčasnom dodržaní typologických atribútov účelových stavieb. Z hľadiska prevádzkového jednotlivé funkčné celky musia zabezpečiť vhodné pracovné a obytné prostredie pre administratívu zastupiteľstva, konzulárne a vízové pracoviská ako aj pre rezidenčnú a obytnú funkciu veľvyslanectva.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ARCH architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.