Jun 17, 2019   10:38 a.m. Adolf
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Vývoj nových elektrochemických metód a postupov pre stanovenie liečiv vo farmaceutickej a klinickej chémii
Title of topic in English: Development of novel electrochemical methods and procedures for determination of drugs in pharmaceutical and clinical chemistry
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Analytical Chemistry - FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD.
Annotation: Moderné elektrochemické metódy môžu poskytnúť neoceniteľné služby pri analýze biologicky aktívnych látok významných z hľadiska farmaceutickej a klinickej chémie, čím predstavujú častokrát jednoduchú, rýchlejšiu a lacnejšiu alternatívu k rutinne používaným separačným metódam. Dizertačná práca bude spočívať vo vývoji a validácii nových elektrochemických metód a postupov na stanovenie vybraných biologicky aktívnych látok vo vzorkách klinického a farmaceutického charakteru.
Annotation in English: Modern electrochemical methods can provide an invaluable service for the analysis of biologically active substances significant in pharmaceutical and clinical chemistry. Besides, they have been considered as simple, faster and cheaper alternative to the routinely used separation methods. Dissertation thesis will consist in the development and validation of novel electrochemical methods and procedures for the determination of selected biologically active compounds in clinical and pharmaceutical samples.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-ACH Analytical Chemistry-- not entered -- -- not entered --