23. 9. 2019  9:24 Zdenka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Vývoj nových elektrochemických metód a postupov pre stanovenie liečiv vo farmaceutickej a klinickej chémii
Názov témy anglicky: Development of novel electrochemical methods and procedures for determination of drugs in pharmaceutical and clinical chemistry
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav analytickej chémie - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD.
Anotácia: Moderné elektrochemické metódy môžu poskytnúť neoceniteľné služby pri analýze biologicky aktívnych látok významných z hľadiska farmaceutickej a klinickej chémie, čím predstavujú častokrát jednoduchú, rýchlejšiu a lacnejšiu alternatívu k rutinne používaným separačným metódam. Dizertačná práca bude spočívať vo vývoji a validácii nových elektrochemických metód a postupov na stanovenie vybraných biologicky aktívnych látok vo vzorkách klinického a farmaceutického charakteru.
Anotácia anglicky: Modern electrochemical methods can provide an invaluable service for the analysis of biologically active substances significant in pharmaceutical and clinical chemistry. Besides, they have been considered as simple, faster and cheaper alternative to the routinely used separation methods. Dissertation thesis will consist in the development and validation of novel electrochemical methods and procedures for the determination of selected biologically active compounds in clinical and pharmaceutical samples.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-ACH analytická chémia-- nezadané -- -- nezadané --