Jul 18, 2019   3:31 p.m. Kamila
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Rozpoznávanie cestných značiek pomocou strojového videnia.
Title of topic in English: Recognition of road marks using machine vision.
State of topic: approved (prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Oto Haffner, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Automotive Mechatronics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Oto Haffner, PhD.
Summary: Pre bezpečnú prevádzku autonómneho dopravného systému je nevyhnutná jeho lokalizácia. Lokalizáciu môžeme zabezpečiť pomocou rôznych princípov alebo snímačov. Jednou z možností je využiť kamerový systém a detekciu značky na ceste a zvýšiť tak presnosť globálnej lokalizácie. Úlohy: 1. Analyzujte a spracujte súčasný stav problematiky strojového videnia pre využitie lokalizácie cestnej značky. 3. Navrhnite a zrealizujte navrhnuté riešenie pre rozpoznávanie a lokalizáciu cestnej značky. 4. Analyzujte a vyhodnoťte realizované riešenie pre využitie v autonómnom transportnom systéme. 5. Spracujte dokumentáciu realizovaného riešenia.



Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-AME Applied Mechatronics and Electromobility -- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.