Oct 19, 2019   4:11 a.m. Kristián
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Ovládanie a monitorovanie zariadení IoT s využitím zmiešanej reality
Title of topic in English: Control and monitoring of IoT devices using mixed reality
State of topic: approved (prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Erik Kučera, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Automotive Mechatronics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Erik Kučera, PhD.
Summary: Modernou alternatívou ovládania a monitorovania mechatronických zariadení v sieťach IoT je využitie moderných informačno-komunikačných technológií, medzi ktoré patrí aj rozšírená a zmiešaná realita. Jednou z cenovo dostupných technológií pre podporu zmiešanej reality je napríklad Apple ARKit alebo Android ARCore. Úlohy: 1. Analyzujte moderné postupy postupy ovládania, diagnostiky a monitorovania mechatronických zariadení s využitím rozšírenej alebo zmiešanej reality. 2. Naštudujte existujúce technológie pre podporu rozšírenej alebo zmiešanej reality. 3. Navrhnite a implementujte aplikáciu, ktorá bude zabezpečovať ovládanie a monitorovanie mechatronických zariadení s využitím rozšírenej alebo zmiešanej reality. 4. Spracujte používateľský manuál a stručný opis programových komponentov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-AME Applied Mechatronics and Electromobility

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.