Jul 16, 2019   12:34 p.m. Drahomír
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Mobilná podpora ovládania a monitorovania zariadení IoT
Title of topic in English: Mobile support of control and monitoring of IoT devices
State of topic: approved (prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Erik Kučera, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Automotive Mechatronics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Erik Kučera, PhD.
Summary: Prepojené zariadenia v sieťach Internet of Things (IoT) tvoria v súčasnosti význačnú skupinu rôznorodých systémov, ako sú výrobné systémy, systémy v priemysle, inteligentných domoch, službách, atď. Modernou alternatívou ovládania a monitorovania zariadení IoT je využitie moderných informačno-komunikačných technológií, medzi ktoré patria mobilné operačné systémy, cloudy alebo aj virtuálna a zmiešaná realita. Vývoj systému, ktorý zabezpečí ovládanie zariadení IoT za využitia moderných informačno-komunikačných technológií, si vyžaduje komplexný multidisciplinárny prístup. Úlohy: 1. Analyzujte moderné postupy ovládania, diagnostiky a monitorovania zariadení IoT s využitím moderných informačno-komunikačných technológií. 2. Navrhnite aplikáciu, ktorá bude zabezpečovať ovládanie a monitorovanie zariadení IoT s využitím moderných informačno-komunikačných technológií. 3. Navrhnutú aplikáciu implementujte a overte ju na laboratórnom systéme IoT. 4. Spracujte používateľský manuál a stručný opis programových komponentov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-AME Applied Mechatronics and Electromobility -- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.