20. 9. 2019  22:11 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Mobilná podpora ovládania a monitorovania zariadení IoT
Názov témy anglicky: Mobile support of control and monitoring of IoT devices
Stav témy: schválené (prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Erik Kučera, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Erik Kučera, PhD.
Abstrakt: Prepojené zariadenia v sieťach Internet of Things (IoT) tvoria v súčasnosti význačnú skupinu rôznorodých systémov, ako sú výrobné systémy, systémy v priemysle, inteligentných domoch, službách, atď. Modernou alternatívou ovládania a monitorovania zariadení IoT je využitie moderných informačno-komunikačných technológií, medzi ktoré patria mobilné operačné systémy, cloudy alebo aj virtuálna a zmiešaná realita. Vývoj systému, ktorý zabezpečí ovládanie zariadení IoT za využitia moderných informačno-komunikačných technológií, si vyžaduje komplexný multidisciplinárny prístup. Úlohy: 1. Analyzujte moderné postupy ovládania, diagnostiky a monitorovania zariadení IoT s využitím moderných informačno-komunikačných technológií. 2. Navrhnite aplikáciu, ktorá bude zabezpečovať ovládanie a monitorovanie zariadení IoT s využitím moderných informačno-komunikačných technológií. 3. Navrhnutú aplikáciu implementujte a overte ju na laboratórnom systéme IoT. 4. Spracujte používateľský manuál a stručný opis programových komponentov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-AME aplikovaná mechatronika a elektromobilita-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.