21. 10. 2019  20:06 Uršuľa
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Ekologické plasty na báze biodegradovateľných polyméírov z obnoviteľných zdrojov
Název tématu anglicky: Ecological plastics based on biodegradable polymers based on renewable polymers
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: prof. Ing. Pavel Alexy, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Pavel Alexy, PhD.
Anotace: Dizertačná práca je orientovaná na vývoj nových ekologických plastových materiálov s využitím polymérov a aditív pochádzajúcich z obnoviteľných zdrojov surovín. Hlavnými zložkami nových materiálov sú kyselina polymliečna apolyhydroxybutyrát.
Anotace anglicky: Dissertation is focused on development of new ecological plastic materials with utilisation of polymers and additives based on renewable resources. Polylactic acid and polyhydroxybutytrate are main components of new materials.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-MACH makromolekulová chémia