20. 10. 2020  11:13 Vendelín
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
Ekologické plasty na báze biodegradovateľných polyméírov z obnoviteľných zdrojov
Názov témy anglicky:
Ecological plastics based on biodegradable polymers based on renewable polymers
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Peter Rapta, DrSc., prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce:
prof. Ing. Pavel Alexy, PhD.
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Dizertačná práca je orientovaná na vývoj nových ekologických plastových materiálov s využitím polymérov a aditív pochádzajúcich z obnoviteľných zdrojov surovín. Hlavnými zložkami nových materiálov sú kyselina polymliečna apolyhydroxybutyrát.
Anotácia anglicky:
Dissertation is focused on development of new ecological plastic materials with utilisation of polymers and additives based on renewable resources. Polylactic acid and polyhydroxybutytrate are main components of new materials.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-MACH makromolekulová chémia