Sep 16, 2019   10:43 a.m. Ľudomila, Ľudmila
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Spektrálne vlastnosti mikrobiálnej kontaminácie objektov kultúrneho dedičstva na papierových nosičoch
Title of topic in English: Spectral Properties of Microbiological Contamination of Cultural Heritage Objects of Paper Cariers
State of topic: approved (prof. Ing. Michal Čeppan, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry - IPM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.
Annotation: Archívne dokumenty, knihy, fotografie a ďalšie objekty kultúrneho dedičstva na papierových nosičoch sú často napadnuté a znečistené mikroorganizmami. Na identifikáciu takéhoto znečistenia a diagnostiku dekontaminácie sú potrebné účinné monitorovacie metódy. Práca bude zameraná na štúdium modelových systémov mikrobiálnej kontaminácie papiera a ich spektrálnych vlastností v oblastiach IČ, vrátane Ramanovej spektroskopie, a UV-Vis-NIR, overenie získaných výsledkov na reálnych systémoch s cieľom využitia týchto metód na monitorovanie objektov kultúrneho dedičstva na papierových nosičoch.
Annotation in English: Archive documents, books, photographs and other objects of cultural heritage on paper carriers are often deteriorated and contaminated by microorganisms. Identification of such contamination and diagnostic of its removal require powerful monitoring methods. This thesis will be oriented on study of spectral properties of model systems of microbial contamination of paper in the IR, including Raman spectroscopy, and UV-Vis-NIR ranges, validation of obtained results on real systems with the aim to utilize these methods for monitoring of objects of cultural heritage on paper carries.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-OMOD Conservation of Heritage Materials and Objects-- not entered -- -- not entered --