18. 7. 2019  10:44 Kamila
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Štruktúra a vlastnosti komplexov prechodných kovov s nesteroidnými protizápalovými liečivami
Název tématu anglicky: Structure and properties of transition metal complexes with nonsteroidal anti-inflammatory drugs
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Marian Koman, DrSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD.
Anotace: Syntéza nových komplexov prechodných kovov s nesteroidnými protizápalovými látkami. Pripravené zlúčeniny budú charakterizované spektrálnymi metódami a RTG štruktúrnou analýzou. Vybrané zlúčeninám sa bude študovať mimetická aktivita.
Anotace anglicky: The synthesis of new transition metal complexes with nonsteroidal anti-inflammatory drugs. The prepared compounds will be charactezed by methods of spectroscopy and X-ray structural analysis. The mimetic activity of selected compounds will be also studied.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
D-ANCHxA anorganická chémia-- nezadáno -- -- nezadáno --