17. 7. 2019  1:00 Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Štruktúra a vlastnosti komplexov prechodných kovov s nesteroidnými protizápalovými liečivami
Názov témy anglicky: Structure and properties of transition metal complexes with nonsteroidal anti-inflammatory drugs
Stav témy: schválené (prof. Ing. Marian Koman, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie anorganickej chémie - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD.
Anotácia: Syntéza nových komplexov prechodných kovov s nesteroidnými protizápalovými látkami. Pripravené zlúčeniny budú charakterizované spektrálnymi metódami a RTG štruktúrnou analýzou. Vybrané zlúčeninám sa bude študovať mimetická aktivita.
Anotácia anglicky: The synthesis of new transition metal complexes with nonsteroidal anti-inflammatory drugs. The prepared compounds will be charactezed by methods of spectroscopy and X-ray structural analysis. The mimetic activity of selected compounds will be also studied.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-ANCHxA anorganická chémia-- nezadané -- -- nezadané --