12. 8. 2020  1:53 Darina
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Oxidoreduktázy v biokatalytickej premene fenolických a aromatických látok
Názov témy anglicky:
Oxidoreductases in biocatalytic transformation of phenolic and aromatic substances.
Stav témy:
schválené (Dr.h.c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: Ing. Vladimir Mastihuba, CSc.
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biotechnológie - FCHPT
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Ing. Vladimir Mastihuba, CSc.
Externá vzdelávacia inštitúcia:
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied
Anotácia:
Práca je zameraná na enzýmovo katalyzované oxidačné kaplingy fenolických látok pomocou lakkáz a peroxidáz a hydroxylácie katalyzované krezolázami a tyrozinázami. Pracovisko má k dispozícii paletu biokatalyzátorov, analytické vybavenie aj preparatívne zariadenia
Anotácia anglicky:
The thesis is focused on enzymatic oxidative couplings of phenolic compounds by laccases and peroxidases and hydroxylations catalyzed by cresolases and tyrosinases. The work team has available scale of biocatalysts, analytical and preparative equipmentObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-BIOT biotechnológia