22. 10. 2020  17:54 Sergej
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Oxidoreduktázy v biokatalytickej premene fenolických a aromatických látok
Název tématu anglicky: Oxidoreductases in biocatalytic transformation of phenolic and aromatic substances.
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc., prof. Ing. Peter Rapta, DrSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce:
Ing. Vladimir Mastihuba, CSc.
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
Max. počet studentů:
--
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Ing. Vladimir Mastihuba, CSc.
Externí vzdělávací instituce:
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied
Anotace:
Práca je zameraná na enzýmovo katalyzované oxidačné kaplingy fenolických látok pomocou lakkáz a peroxidáz a hydroxylácie katalyzované krezolázami a tyrozinázami. Pracovisko má k dispozícii paletu biokatalyzátorov, analytické vybavenie aj preparatívne zariadenia
Anotace anglicky:
The thesis is focused on enymatic oxidative couplings of phenolic compounds by laccases and peroxidases and hydroxylations catalyzed by cresolases and tyrosinases. The work team has available scale of biocatalysts, analytical and preparative equipmentOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-ORGCHxA organická chémia