18. 2. 2020  10:53 Jaromír
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Syntetický potenciál diglykozidáz
Názov témy anglicky: Synthetic potential of diglycosidases
Stav témy: schválené (prof. Ing. Peter Rapta, DrSc., prof. Ing. Albert Breier, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: Ing. Vladimir Mastihuba, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Vladimir Mastihuba, CSc.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Chemický ústav Slovenskej akadémie vied
Anotácia: Práca je zameraná na screening a využitie diglykozidáz, enzýmov prenášajúcich disacharidové jednotky, v príprave špecifických oligosacharidov a ich glykozidov.
Anotácia anglicky: The theses focuss on screening and use of diglycosidases, a class of enzymes transferring disaccharide units, in preparation of specific oligosaccharides and their glycosides.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-BICHxA biochémia