25. 6. 2019  11:31 Tadeáš
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav biotechnológie (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Zhodnotenie rastlinných materiálov na produkty s vyššou pridanou hodnotou.
Název tématu anglicky: The conversion of plant materials into products with a higher added value.
Stav tématu: schváleno (Dr.h.c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: Ing. Vladimir Mastihuba, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav biotechnológie (FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Vladimir Mastihuba, CSc.
Externí vzdělávací instituce: Chemický ústav Slovenskej akadémie vied
Anotace: Práca je zameraná na získavanie cenných frakcií – enzýmov a čistých substancií - z lacných rastlinných materiálov a municipálneho odpadu rastlinného pôvodu. Hlavná pozornosť bude venovaná rastlinným oxidoreduktázam a hydrolázam, cenným oligosacharidom a glykozidom.
Anotace anglicky: The thesis is focused on isolation of valued fractions – enzymes and pure substances – from inexpensive plant materials and municipal waste of plant origin. The main attention is paid to plant oxidoreductases and hydrolases, rare oligosaccharides and glycosides.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
D-BIOT biotechnológia-- nezadáno -- -- nezadáno --