17. 7. 2019  6:52 Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav biotechnológie (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Zhodnotenie rastlinných materiálov na produkty s vyššou pridanou hodnotou.
Názov témy anglicky: The conversion of plant materials into products with a higher added value.
Stav témy: schválené (Dr.h.c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: Ing. Vladimir Mastihuba, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biotechnológie - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Vladimir Mastihuba, CSc.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Chemický ústav Slovenskej akadémie vied
Anotácia: Práca je zameraná na získavanie cenných frakcií – enzýmov a čistých substancií - z lacných rastlinných materiálov a municipálneho odpadu rastlinného pôvodu. Hlavná pozornosť bude venovaná rastlinným oxidoreduktázam a hydrolázam, cenným oligosacharidom a glykozidom.
Anotácia anglicky: The thesis is focused on isolation of valued fractions – enzymes and pure substances – from inexpensive plant materials and municipal waste of plant origin. The main attention is paid to plant oxidoreductases and hydrolases, rare oligosaccharides and glycosides.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-BIOTxA biotechnológia-- nezadané -- -- nezadané --