Sep 19, 2019   11:05 p.m. Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Inorganic Chemistry, Technology and Materials (FCFT)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Štúdium katalyzátorov na báze nanokryštalických zliatin Ni pre vodíkovú ekonomikui
Title of topic in English: Study of catalysts on nanocrystalline Ni alloys basis for hydrogen economy
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Inorganic Technology - IICTM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD.
Annotation: Projekt je zameraný na štúdium prípravy a charakterizácie nanokryštalických zliatin na báze niklu ako efektívneho elektródového materiálu pre elektrolýzu vody. Príprava zliatin sa realizuje elektrodepozíciou, pričom sa pripravený materiál charakterizuje viacerými metódami (XRD, EDX, SEM). Následne sa bude skúmať elektrokatalytické správanie pripravených zliatin.Výstupy sú využiteľné v koncepte tzv. Vodíkovej ekonomiky pre výrobu vodíka.
Annotation in English: Study of nanocrystalline alloys on nickel basis is focused on next utilization as the electrode for water splitting in Hydrogen economy. The alloys are prepared by electrodeposition and characterised by XRD, SEM, EDX methods. Electrocatalytic behaviour of the prepared material will be analysed.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-ATEM Inorganic Technologies and Materials-- not entered -- -- not entered --