17. 9. 2019  4:15 Olympia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Štúdium katalyzátorov na báze nanokryštalických zliatin Ni pre vodíkovú ekonomikui
Názov témy anglicky: Study of catalysts on nanocrystalline Ni alloys basis for hydrogen economy
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie anorganickej technológie - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na štúdium prípravy a charakterizácie nanokryštalických zliatin na báze niklu ako efektívneho elektródového materiálu pre elektrolýzu vody. Príprava zliatin sa realizuje elektrodepozíciou, pričom sa pripravený materiál charakterizuje viacerými metódami (XRD, EDX, SEM). Následne sa bude skúmať elektrokatalytické správanie pripravených zliatin.Výstupy sú využiteľné v koncepte tzv. Vodíkovej ekonomiky pre výrobu vodíka.
Anotácia anglicky: Study of nanocrystalline alloys on nickel basis is focused on next utilization as the electrode for water splitting in Hydrogen economy. The alloys are prepared by electrodeposition and characterised by XRD, SEM, EDX methods. Electrocatalytic behaviour of the prepared material will be analysed.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-ATEM anorganické technológie a materiály-- nezadané -- -- nezadané --