Oct 19, 2019   7:32 a.m. Kristián
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Biotechnology (FCFT)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Stanovenie glykozylácie vysokovýkonnými afinitnými metódami
Title of topic in English: Affinity-based methods for high-throughput determination of glycosylation
State of topic: approved (Dr.h.c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: Ing. Jaroslav Katrlík, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biotechnology - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Jaroslav Katrlík, PhD.
External educational institution: Institute of Chemistry of the Slovak Academy of Sciences
Annotation: Výskum bude zahŕňať vývoj stanovení založených na biočipoch a biosenzoroch na skríning stavu glykozylácie proteínov a bunkových povrchoch a jeho zmien použitím prirodzených a upravených prvkov rozpoznávajúcich glykány, a to hlavne lektínov. Táto téma je určená pre žiadateľov v rámci projektu IT20 H2020 synBIOcarb. K požiadavkám vyžadovanými pravidlami príslušnej výzvy H2020 patrí aj podmienka, že oprávnený žiadateľ nemal bydlisko ani nevykonával hlavnú činnosť na Slovensku dlhšie ako 12 mesiacov v posledných troch rokoch.
Annotation in English: The research will involve development of biochips- and biosensors-based assays for screening of glycosylation status and its changes on proteins and cell surfaces using natural and engineered glycan recognizing elements, mainly lectins. The position is for the applicants in the frame of H2020 ITN project synBIOcarb. The eligible applicant not have resided or carried out main activity in Slovakia for more than 12 months in the last 3 years immediately prior to the reference recruitment date.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-BIOT Biotechnology
D-BIOTxA Biotechnology