19. 8. 2019  5:31 Lýdia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Stanovenie glykozylácie vysokovýkonnými afinitnými metódami
Názov témy anglicky: Affinity-based methods for high-throughput determination of glycosylation
Stav témy: schválené (Dr.h.c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: Ing. Jaroslav Katrlík, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biotechnológie - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Jaroslav Katrlík, PhD.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Chemický ústav Slovenskej akadémie vied
Anotácia: Výskum bude zahŕňať vývoj stanovení založených na biočipoch a biosenzoroch na skríning stavu glykozylácie proteínov a bunkových povrchoch a jeho zmien použitím prirodzených a upravených prvkov rozpoznávajúcich glykány, a to hlavne lektínov. Táto téma je určená pre žiadateľov v rámci projektu IT20 H2020 synBIOcarb. K požiadavkám vyžadovanými pravidlami príslušnej výzvy H2020 patrí aj podmienka, že oprávnený žiadateľ nemal bydlisko ani nevykonával hlavnú činnosť na Slovensku dlhšie ako 12 mesiacov v posledných troch rokoch.
Anotácia anglicky: The research will involve development of biochips- and biosensors-based assays for screening of glycosylation status and its changes on proteins and cell surfaces using natural and engineered glycan recognizing elements, mainly lectins. The position is for the applicants in the frame of H2020 ITN project synBIOcarb. The eligible applicant not have resided or carried out main activity in Slovakia for more than 12 months in the last 3 years immediately prior to the reference recruitment date.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-BIOT biotechnológia-- nezadané -- -- nezadané --
D-BIOTxA biotechnológia-- nezadané -- -- nezadané --