26. 6. 2019  7:46 Adriána
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav biotechnológie (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Kombinovaná analýza glykánov pomocou pokročilých afinitných a MS techník
Název tématu anglicky: Combined glycan analysis using advanced affinity and MS techniques
Stav tématu: schváleno (Dr.h.c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Katrlík, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav biotechnológie (FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Jaroslav Katrlík, PhD.
Externí vzdělávací instituce: Chemický ústav Slovenskej akadémie vied
Anotace: Glykozylačné zmeny môžu slúžiť napríklad ako biomarkery signalizujúce nástup a priebeh mnohých ochorení. Práca bude zameraná na výskum a vývoj pokročilých techník glykoanalýzy, kde budú kombinované afinitné biočipové systémy a postupy hmotnostnej spektrometrie.
Anotace anglicky: Glycosylation changes can serve, for example, as biomarkers signaling the onset and course of many diseases. The work will focus on research and development of advanced techniques of glycoanalysis by combining affinity biochip systems and mass spectrometry.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
D-BIOT biotechnológia-- nezadáno -- -- nezadáno --
D-BIOTxA biotechnológia-- nezadáno -- -- nezadáno --