25. 8. 2019  4:19 Ľudovít
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Kombinovaná analýza glykánov pomocou pokročilých afinitných a MS techník
Názov témy anglicky: Combined glycan analysis using advanced affinity and MS techniques
Stav témy: schválené (Dr.h.c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: Ing. Jaroslav Katrlík, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biotechnológie - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Jaroslav Katrlík, PhD.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Chemický ústav Slovenskej akadémie vied
Anotácia: Glykozylačné zmeny môžu slúžiť napríklad ako biomarkery signalizujúce nástup a priebeh mnohých ochorení. Práca bude zameraná na výskum a vývoj pokročilých techník glykoanalýzy, kde budú kombinované afinitné biočipové systémy a postupy hmotnostnej spektrometrie.
Anotácia anglicky: Glycosylation changes can serve, for example, as biomarkers signaling the onset and course of many diseases. The work will focus on research and development of advanced techniques of glycoanalysis by combining affinity biochip systems and mass spectrometry.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-BIOT biotechnológia-- nezadané -- -- nezadané --
D-BIOTxA biotechnológia-- nezadané -- -- nezadané --