24. 7. 2019  8:23 Vladimír
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Sledovanie glykánových biomarkerov bioanalytickými technikami založenými na lektínovom biorozpoznávaní
Název tématu anglicky: Monitoring of glycan biomarkers using bioanalytical techniques based on lectin biorecognition
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Albert Breier, DrSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Katrlík, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Jaroslav Katrlík, PhD.
Externí vzdělávací instituce: Chemický ústav Slovenskej akadémie vied
Anotace: Práca je orientovaná na vývoj a aplikáciu metód pre sledovanie glykánových biomarkerov pomocou proteínových a glykoproteínových biočipov využívajúcich lektíny. Použité budú taktiež metódy hmotnostnej spektrometrie a bioinformatika.
Anotace anglicky: The work is focused on the development and application of methods for monitoring glycan biomarkers using protein and glycoprotein biochips using lectins. Methods of mass spectrometry and bioinformatics will be used as well.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
D-BICH biochémia-- nezadáno -- -- nezadáno --
D-BICHxA biochémia-- nezadáno -- -- nezadáno --