17. 10. 2019  3:27 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Sledovanie glykánových biomarkerov bioanalytickými technikami založenými na lektínovom biorozpoznávaní
Názov témy anglicky: Monitoring of glycan biomarkers using bioanalytical techniques based on lectin biorecognition
Stav témy: schválené (prof. Ing. Albert Breier, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: Ing. Jaroslav Katrlík, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Jaroslav Katrlík, PhD.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Chemický ústav Slovenskej akadémie vied
Anotácia: Práca je orientovaná na vývoj a aplikáciu metód pre sledovanie glykánových biomarkerov pomocou proteínových a glykoproteínových biočipov využívajúcich lektíny. Použité budú taktiež metódy hmotnostnej spektrometrie a bioinformatika.
Anotácia anglicky: The work is focused on the development and application of methods for monitoring glycan biomarkers using protein and glycoprotein biochips using lectins. Methods of mass spectrometry and bioinformatics will be used as well.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-BICH biochémia
D-BICHxA biochémia