18. 7. 2019  6:32 Kamila
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Múzeum Boucher de Perthes, Abbeville - interiér
Název tématu anglicky: Museum of the Boucher de Perthes, Abbeville - interior
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Mgr. art. Ing. arch. Peter Mazalán, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantující pracoviště: Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Mgr. art. Ing. arch. Peter Mazalán, PhD.
Abstrakt: Predmetom diplomovej práce je komplexný interiérový návrh vybranej časti vnútorných priestorov Múzea Boucher de Perthes, Abbeville. Súčasťou projektu je i podrobný návrh stavebno-architektonického riešenia prvkov stavebného interiéru a autorský dizajn vybratého mobiliáru.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-ARCH architektúra-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.