30. 10. 2020  9:36 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Analýza rizík vybraných technických zariadení v Centre excelentnosti 5-osového obrábania..
Název tématu anglicky:
Risk analysis of selected technical devices in Center of Excellence of 5-axis machining.
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce:
Ing. Eva Buranská, PhD.
Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště:
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Eva Buranská, PhD.
Abstrakt:
S rizikami sa stretávame denne, či už ide o zariadenia, nebezpečné látky, v bežnom živote (a tie si často neuvedomujeme). Riziká môžu ohrozovať : materiálne hodnoty, ale aj ľudské životy. Akákoľvek činnosť v sebe nesie riziká, preto ich treba poznať, analyzovať (vedieť ako môžu pôsobiť), následne riadiť aby sa dali eliminovať. Predmetom diplomovej práce bude analýza rizík na vybraných technických zariadeniach, ktoré sa nachádzajú v Centre excelentnosti 5-osového obrábania aplikáciou dvoch konkrétnych metód.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-IBE integrovaná bezpečnosť

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.