Dec 15, 2019   12:21 p.m. Ivica
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Environmentálne a bezpečnostné riziká aditívnych technológií.
Title of topic in English: Environmental and safety risks of additive technologies.
State of topic: approved (prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Eva Buranská, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Ústav integrovanej bezpečnosti - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Eva Buranská, PhD.
Summary: Aditívna výroba (AM – Additive Manufacturing) je proces výroby z trojrozmerného (3D) modelu spojením vrstiev materiálov vrstvy po vrstve (ASTM International 2013) zo suroviny vo forme prášku, kvapaliny, papiera alebo vlákna. Zvyčajne sú tieto technológie v kontraste s deformačnými metódami, ako sú bežné obrábacie alebo tvárniace procesy. Termín zahŕňa širokú škálu výrobných technológií, ktoré sa používajú v širokej škále priemyselných odvetví: od spotrebnej elektroniky po letectvo a z mnohých príkladov medicínskych aplikácií, ako sú napríklad zubné implantáty a sluchové pomôcky. Environmentálne riziká, ako aj otázky bezpečnosti AM nie sú v súčasnosti známe a mali by byť predmetom ďalšieho výskumu, ktorý je predmetom uvedenej diplomovej práce.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-IBE Integrated Safety

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.