13. 11. 2019  18:46 Stanislav
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Environmentálne a bezpečnostné riziká aditívnych technológií.
Názov témy anglicky: Environmental and safety risks of additive technologies.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Eva Buranská, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Eva Buranská, PhD.
Abstrakt: Aditívna výroba (AM – Additive Manufacturing) je proces výroby z trojrozmerného (3D) modelu spojením vrstiev materiálov vrstvy po vrstve (ASTM International 2013) zo suroviny vo forme prášku, kvapaliny, papiera alebo vlákna. Zvyčajne sú tieto technológie v kontraste s deformačnými metódami, ako sú bežné obrábacie alebo tvárniace procesy. Termín zahŕňa širokú škálu výrobných technológií, ktoré sa používajú v širokej škále priemyselných odvetví: od spotrebnej elektroniky po letectvo a z mnohých príkladov medicínskych aplikácií, ako sú napríklad zubné implantáty a sluchové pomôcky. Environmentálne riziká, ako aj otázky bezpečnosti AM nie sú v súčasnosti známe a mali by byť predmetom ďalšieho výskumu, ktorý je predmetom uvedenej diplomovej práce.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-IBE integrovaná bezpečnosť

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.