23. 1. 2020  9:36 Miloš
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Environmentálne a bezpečnostné riziká aditívnych technológií.
Název tématu anglicky: Environmental and safety risks of additive technologies.
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Eva Buranská, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Eva Buranská, PhD.
Abstrakt: Aditívna výroba (AM – Additive Manufacturing) je proces výroby z trojrozmerného (3D) modelu spojením vrstiev materiálov vrstvy po vrstve (ASTM International 2013) zo suroviny vo forme prášku, kvapaliny, papiera alebo vlákna. Zvyčajne sú tieto technológie v kontraste s deformačnými metódami, ako sú bežné obrábacie alebo tvárniace procesy. Termín zahŕňa širokú škálu výrobných technológií, ktoré sa používajú v širokej škále priemyselných odvetví: od spotrebnej elektroniky po letectvo a z mnohých príkladov medicínskych aplikácií, ako sú napríklad zubné implantáty a sluchové pomôcky. Environmentálne riziká, ako aj otázky bezpečnosti AM nie sú v súčasnosti známe a mali by byť predmetom ďalšieho výskumu, ktorý je predmetom uvedenej diplomovej práce.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-IBE integrovaná bezpečnosť

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.