18. 11. 2019  15:20 Eugen
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Environmnetálne a bezpečnostné aspekty aditívnej technológie FDM
Název tématu anglicky: Environmnetal and safety aspects of FDM additive technology.
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Eva Buranská, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Eva Buranská, PhD.
Abstrakt: Fused Deposition Modeling (FDM) – je jednou z najrozšírenejších metód profesionálnej 3D tlače, ktorá zároveň stála pri zrode celého hnutia lacných 3D tlačiarní, ktoré využívajú ich odvodeniny (napríklad FFF používaná v projekte RepRap). Princíp FDM spočíva v tavení plastu alebo kovu vo forme vlákna vnútri extruznej hlavy, ktorá taveninu vytláča na podložku a svojím pohybom v dvoch osiach postupne nanáša veľmi tenkú vrstvu materiálu v rovine horizontálneho prierezu budúceho výrobku. Po nanesení celej vrstvy sa podložka zníži o hrúbku vrstvy vo vertikálnej osi a postupné nanášanie pokračuje nanovo až do vytvorenia celého produktu.Najčastejšie používanými materiálmi pre FDM sú termoplasty ABS a PLA. Predmetom bakalárskej práce bude vytvorenie hĺbkovej analýzy existujúcich poznatkov z oblasti environmentálnych a bezpečnostných dopadov uvedenej technológie.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-IBE integrovaná bezpečnosť

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.