21. 10. 2019  3:09 Uršuľa
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Mikrobiologické aspekty rehydratácie sušených potravín
Název tématu anglicky: Microbiology Aspects of Rehydration of Dried Foods
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
Anotace: Kvalitatívna a kvantitatívna analýza mikrobioty tradičných afganských sušených potravín. Charakterizácia vzťahov medzi ich obsahom vody a aktivitou vody; modelovanie ich sorpčnej izotermie. Optimalizácia ošetrenia studenou plazmou s cieľom žníženia mikrobiologickej záťaže pred rehydratáciou. Rehydratácia ošetrených a neošetrené materiálov . porovnanie správania sa vybraných natívnych populácií, resp. umelo naočkovaných.
Anotace anglicky: Qualitative and quantitative microbiological analysis traditional Afghan dried foods. Characterization of relationships between their water content and water activity; modeling sorption isotherm. Optimization of cold plasma treatment to reduce the microbiological load before rehydration. Rehydration of treated and untreated materials: comparing the behavior of selected native populations or artificially inoculated ones.
Další informace: Konzultantka: Ing. Barbora Kaliňáková, PhD.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-CTPO chémia a technológia požívatín