Jun 17, 2019   7:00 a.m. Adolf
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Land and Water Resources Management (FCE)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Rozvoj agroturizmu v okrese Galanta a Dunajská Streda
Title of topic in English: Agrotourism development in the district of Galanta
State of topic: approved (prof. Ing. Viliam Macura, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Štefunková, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Land and Water Resources Management - FCE
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Zuzana Štefunková, PhD.
Summary: Riešením diplomovej práce má byť navrhnutie krajinársko-architektonických úprav podporujúcich rozvoj agroturizmu v danej oblasti. Nížinná oblasť by mohla zvýšiť svoju návštevnosť zatraktívnením a sprístupnením záujmových bodov, ktoré v súčasnosti neexistujú alebo sú zanedbané. Diplomová práca poskytne komplexný návrh prvkov a úprav, ktoré by túto oblasť priblížili turistom a fyzicky aktívnym miestnym obyvateľom.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-KKP Landscaping and Landscape Planning-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.