23. 8. 2019  23:54 Filip
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Počítačové simulácie DNA a chromatínu.
Názov témy anglicky: Computer simulations of DNA and chromatin
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: Mgr. Zdenko Špitalský, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav prírodných a syntetických polymérov - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Mgr. Zdenko Špitalský, PhD.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied
Anotácia: Téma je zameraná na počítačové simulácie DNA a chromatínu, vývoj nových počítačových modelov a preskúmanie fyzikálneho správania polymérnych molekúl s implikáciami pre fyziku a biológiu. Uchádzač by mal zvládať prácu s operačným systémami Windows a Linux, a byť pokročilý v programovaní.
Anotácia anglicky: The topic is aimed on computer simulations of DNA and chromatin, development of novel computer models and investigating physical properties of polymer molecules with implications to physics and biology. Applicant should be skilled with operating systems Windows and Linux and be advanced in programming.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-MACH makromolekulová chémia-- nezadané -- -- nezadané --
D-MACHxA makromolekulová chémia-- nezadané -- -- nezadané --