Oct 16, 2019   0:03 a.m. Vladimíra
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Enzýmy potrebné na zužitkovanie rastlinných hemicelulóz
Title of topic in English: (Enzymes required for plant hemicellulose utilization
State of topic: approved (prof. Ing. Albert Breier, DrSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: Mgr. Vladimír Puchart, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biochemistry and Microbiology - FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Mgr. Vladimír Puchart, PhD.
External educational institution: Institute of Chemistry of the Slovak Academy of Sciences
Annotation: Rastlinné hemicelulózy sú najhojnejším každoročne sa obnovujúcim zdrojom uhlíka. Ich rozklad v prírode je sprostredkovaný enzýmami. Vzhľadom na heterogénnu povahu týchto polysacharidov je na ich úplný rozklad na základné stavebné jednotky potrebná veľmi široká paleta enzýmov, z ktorých mnohé doteraz zostávajú neobjavené. Hľadanie nových hemicelulolytických enzýmov ako aj štúdium katalytických vlastností už známych enzýmov s cieľom ich biotechnologického uplatnenia bude predmetom doktorandského štúdia.
Annotation in English: Plant hemicelluloses are the hugest annually renewable carbon source on the Earth. In Nature, their decomposition is catalyzed by the enzymes. Due to a heterogeneous nature of these polysaccharides, for their complete decomposition to the corresponding basic building units a wide spectrum of the enzymes is required. Looking up the new hemicellulolytic enzymes as well as catalytic properties of the known enzymes with the aim of their biotechnological application will be the topics of the postgraduate study.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-BICHxA Biochemistry