14. 10. 2019  10:53 Boris
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Enzýmy potrebné na zužitkovanie rastlinných hemicelulóz
Název tématu anglicky: (Enzymes required for plant hemicellulose utilization
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Albert Breier, DrSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: Mgr. Vladimír Puchart, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Mgr. Vladimír Puchart, PhD.
Externí vzdělávací instituce: Chemický ústav Slovenskej akadémie vied
Anotace: Rastlinné hemicelulózy sú najhojnejším každoročne sa obnovujúcim zdrojom uhlíka. Ich rozklad v prírode je sprostredkovaný enzýmami. Vzhľadom na heterogénnu povahu týchto polysacharidov je na ich úplný rozklad na základné stavebné jednotky potrebná veľmi široká paleta enzýmov, z ktorých mnohé doteraz zostávajú neobjavené. Hľadanie nových hemicelulolytických enzýmov ako aj štúdium katalytických vlastností už známych enzýmov s cieľom ich biotechnologického uplatnenia bude predmetom doktorandského štúdia.
Anotace anglicky: Plant hemicelluloses are the hugest annually renewable carbon source on the Earth. In Nature, their decomposition is catalyzed by the enzymes. Due to a heterogeneous nature of these polysaccharides, for their complete decomposition to the corresponding basic building units a wide spectrum of the enzymes is required. Looking up the new hemicellulolytic enzymes as well as catalytic properties of the known enzymes with the aim of their biotechnological application will be the topics of the postgraduate study.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-BICH biochémia