22. 10. 2019  21:24 Sergej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Enzýmy potrebné na zužitkovanie rastlinných hemicelulóz
Názov témy anglicky: (Enzymes required for plant hemicellulose utilization
Stav témy: schválené (prof. Ing. Albert Breier, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: Mgr. Vladimír Puchart, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Mgr. Vladimír Puchart, PhD.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Chemický ústav Slovenskej akadémie vied
Anotácia: Rastlinné hemicelulózy sú najhojnejším každoročne sa obnovujúcim zdrojom uhlíka. Ich rozklad v prírode je sprostredkovaný enzýmami. Vzhľadom na heterogénnu povahu týchto polysacharidov je na ich úplný rozklad na základné stavebné jednotky potrebná veľmi široká paleta enzýmov, z ktorých mnohé doteraz zostávajú neobjavené. Hľadanie nových hemicelulolytických enzýmov ako aj štúdium katalytických vlastností už známych enzýmov s cieľom ich biotechnologického uplatnenia bude predmetom doktorandského štúdia.
Anotácia anglicky: Plant hemicelluloses are the hugest annually renewable carbon source on the Earth. In Nature, their decomposition is catalyzed by the enzymes. Due to a heterogeneous nature of these polysaccharides, for their complete decomposition to the corresponding basic building units a wide spectrum of the enzymes is required. Looking up the new hemicellulolytic enzymes as well as catalytic properties of the known enzymes with the aim of their biotechnological application will be the topics of the postgraduate study.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-BICH biochémia