19. 10. 2019  11:48 Kristián
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav biotechnológie (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Manánolytické acetylesterázy
Název tématu anglicky: Mannanolytic acetyl esterases
Stav tématu: schváleno (Dr.h.c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: Mgr. Vladimír Puchart, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav biotechnológie (FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Mgr. Vladimír Puchart, PhD.
Externí vzdělávací instituce: Chemický ústav Slovenskej akadémie vied
Anotace: Galaktoglukomanán je najrozšírenejšou hemicelulózou mäkkých drevín a druhou najrozšírenejšou hemicelulózou tvrdých drevín. K heterogenite tohto polysacharidu prispieva aj acetylácia jeho hlavného reťazca, ktorá výrazne sťažuje jeho enzýmovú depolymerizáciu. Napriek týmto poznatkom sa o acetylmanánesterázach nevie takmer vôbec nič, lebo izolovaných ich bolo len niekoľko a ani tie, ktoré boli izolované, neboli hlbšie charakterizované. Táto téma nepochybne prinesie úplne nové poznatky, ktoré určite prispejú nielen k lepšej charakterizácii ostatných manánolytických enzýmov, ale aj k ich širšiemu praktickému využitiu.
Anotace anglicky: Galactoglucomannan is the most abundant softwood hemicellulose and the second most abundant hemicellulose of hardwoods. Its heterogeneity is also increased by its main chain acetylation which significantly hampers its enzymatic depolymerization. Despite this knowledge almost nothing is known about acetylmannan esterases due to that only a few of them have been isolated and those having been isolated were not analyzed in a more detail. No doubt that this topic will afford novel findings thus not only contributing to a better characterization of other mannanolytic enzymes but also to their broader industrial application.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-BIOTxA biotechnológia