21. 8. 2019  15:27 Jana
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Manánolytické acetylesterázy
Názov témy anglicky: Mannanolytic acetyl esterases
Stav témy: schválené (Dr.h.c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: Mgr. Vladimír Puchart, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biotechnológie - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Mgr. Vladimír Puchart, PhD.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Chemický ústav Slovenskej akadémie vied
Anotácia: Galaktoglukomanán je najrozšírenejšou hemicelulózou mäkkých drevín a druhou najrozšírenejšou hemicelulózou tvrdých drevín. K heterogenite tohto polysacharidu prispieva aj acetylácia jeho hlavného reťazca, ktorá výrazne sťažuje jeho enzýmovú depolymerizáciu. Napriek týmto poznatkom sa o acetylmanánesterázach nevie takmer vôbec nič, lebo izolovaných ich bolo len niekoľko a ani tie, ktoré boli izolované, neboli hlbšie charakterizované. Táto téma nepochybne prinesie úplne nové poznatky, ktoré určite prispejú nielen k lepšej charakterizácii ostatných manánolytických enzýmov, ale aj k ich širšiemu praktickému využitiu.
Anotácia anglicky: Galactoglucomannan is the most abundant softwood hemicellulose and the second most abundant hemicellulose of hardwoods. Its heterogeneity is also increased by its main chain acetylation which significantly hampers its enzymatic depolymerization. Despite this knowledge almost nothing is known about acetylmannan esterases due to that only a few of them have been isolated and those having been isolated were not analyzed in a more detail. No doubt that this topic will afford novel findings thus not only contributing to a better characterization of other mannanolytic enzymes but also to their broader industrial application.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-BIOTxA biotechnológia-- nezadané -- -- nezadané --